BLOG

Kako promeniti sve(t)

Shvatanje životnih stavova posmatramo kroz referentni okvir svakog od nas. Referentni okvir se definiše u odnosu…

Kako savladati strah?

Strah je strepnja koju osoba oseća kada procenjuje da situacija prevazilazi njene sposobnosti. Strah se ocenjuje…

Katatoni poremećaji

Katatoni poremećaji predstavljaju poremećaje u voljnim aktivnostima. Ovih poremećaja ima više i po svojoj fenomenologiji ne…

Trauma kroz emocije

Kod traumatizovanih osoba autentnične emocije, kao što su tuga, bol i bes su zaravnjene i potisnute.…

Trauma

Trauma je životno ugrožavajući događaj koji prelazi sve resurse osobe koja je doživljava. Ona se ne…

Migranti u Srbiji

Migrantsku krizu u Srbiji obeležilo je prisustvo velikog broja različitih aktera koji su pružali humanitarnu pomoć…

Migrantska kriza

Aktuelna migrantska kriza uslovljena je višestrukim faktorima. Sukobi koji se odvijaju u oslabljenim državama severne Afrike,…

Gubitak voljene osobe

Smrt ili gubitak voljene osobe donosi veliku težinu, jer tada ostajemo bez nekog ili nečeg što nam…

Bes i kontrola

U nekom od prethodnih tekstova naučili smo kako radi deo našeg autonomnog nervnog sistema- bori se ili beži. Bes isto tako ide iz…

Bori se ili beži

Da bi ste naučili da se borite sa stresom morate da naučite fiziološke osnove stresa. Zašto?…

Postavljanje granica

Kada smo bili mali, veliki broj nas je bio uslovljen da odbaci svoje granice. "Deli sa…

Mentalno zdravlje

Definicija zdravlja Svetske zdravstvene organizacije glasi: „Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a…

Ljudi su OK

Praksa Transakcione analize počiva na tri glavna filozofska principa: Svi ljudi su OKSvako je sposoban da…

Međusobni odnos poverenja

Transakcionala analiza kao teorija ličnosti i sistemska psihoterapija definiše model ego stanja kroz ego stanja Roditelj,…

Zakažite svoj termin

Savetovalište CIS Osnovni cilj Savetovališta je da pruži psihosocijalnu pomoć ljudima u svakodnevnim izazovima i pomogne…

Transakciona analiza

Naši savetnici obučeni su u okviru psihoterapijskog modaliteta Transakciona analiza, koju je utemeljio Erik Bern pre…

Odluke su samo naše

Iskustva ljudi koji nas često inspirušu su pokazala da i oni, koji se susreću sa naizgled…