BLOG

Kako promeniti sve(t)

Kako promeniti sve(t)

Shvatanje životnih stavova posmatramo kroz referentni okvir svakog od nas. Referentni okvir se definiše u odnosu…

Kako savladati strah?

Kako savladati strah?

Strah je strepnja koju osoba oseća kada procenjuje da situacija prevazilazi njene sposobnosti. Strah se ocenjuje…

Šta treba da znate a vezano je za stres koji je uzrokovan pandemijom COVID-19

Šta treba da znate a vezano je za stres koji je uzrokovan pandemijom COVID-19

Važno je zapamtiti da: Ljudi su snažni i izdržljivi i uglavnom imaju veštine potrebne za suočavanje…

NEMOJ POGREŠNO DA ME SHVATIŠ ALI…

NEMOJ POGREŠNO DA ME SHVATIŠ ALI…

Kako da ti kažem šta misli a da ti to pogrešno ne shvatiš? Rećićeš mi onako…

Katatoni poremećaji

Katatoni poremećaji

Katatoni poremećaji predstavljaju poremećaje u voljnim aktivnostima. Ovih poremećaja ima više i po svojoj fenomenologiji ne…

Kako da razumem svoje misli

Kako da razumem svoje misli

Prosečna osoba pomisli i do 70.000 misli dnevno. Uglavnom se te misli ponavljaju iz dana u…

Maloletni migranti bez pratnje roditelja ili staratelja u Republici Srbiji

Maloletni migranti bez pratnje roditelja ili staratelja u Republici Srbiji

Maloletni migranti bez pratnje roditelja ili staratelja su najvulnerabilnija grupa od početka migrantske krize, kako na…

Depresija- mentalni poremećaj raspoloženja

Depresija- mentalni poremećaj raspoloženja

Sigurno ste znali da možete da budete tužni, a da niste depresivni. A da li ste…

Da li smo slabi ako idemo kod terapeuta? Stigma VS Budi JAK

Da li smo slabi ako idemo kod terapeuta? Stigma VS Budi JAK

Koliko često idete kod terapeuta? Jednom nedeljno? Dva puta mesečno? Da li uopšte imate svog terapeuta?…

Trauma kroz emocije

Trauma kroz emocije

Kod traumatizovanih osoba autentnične emocije, kao što su tuga, bol i bes su zaravnjene i potisnute.…

Trauma

Trauma

Trauma je životno ugrožavajući događaj koji prelazi sve resurse osobe koja je doživljava. Ona se ne…

Migranti u Srbiji

Migranti u Srbiji

Migrantsku krizu u Srbiji obeležilo je prisustvo velikog broja različitih aktera koji su pružali humanitarnu pomoć…

Migrantska kriza

Migrantska kriza

Aktuelna migrantska kriza uslovljena je višestrukim faktorima. Sukobi koji se odvijaju u oslabljenim državama severne Afrike,…

Maloletnički nasilnički kriminal

Maloletnički nasilnički kriminal

Maloletnički nasilnički kriminal Maloletnički kriminal u Republici Srbiji je poslednjih godina veoma izražen i dinamičan. Prisutna je…

Gubitak voljene osobe

Gubitak voljene osobe

Smrt ili gubitak voljene osobe donosi veliku težinu, jer tada ostajemo bez nekog ili nečeg što nam…

Bes i kontrola

Bes i kontrola

U nekom od prethodnih tekstova naučili smo kako radi deo našeg autonomnog nervnog sistema- bori se ili beži. Bes isto tako ide iz…

Bori se ili beži

Bori se ili beži

Da bi ste naučili da se borite sa stresom morate da naučite fiziološke osnove stresa. Zašto?…

Kako način odrastanja definiše razvoj ličnosti

Kako način odrastanja definiše razvoj ličnosti

U zavisnosti od kulturoloških i sredinskih faktora, razvijaju se obrasci vaspitanja i učenja kod dece. Na…

Postavljanje granica

Postavljanje granica

Kada smo bili mali, veliki broj nas je bio uslovljen da odbaci svoje granice. "Deli sa…

Mentalno zdravlje

Mentalno zdravlje

Definicija zdravlja Svetske zdravstvene organizacije glasi: „Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a…

Ljudi su OK

Ljudi su OK

Praksa Transakcione analize počiva na tri glavna filozofska principa: Svi ljudi su OKSvako je sposoban da…

Međusobni odnos poverenja

Međusobni odnos poverenja

Transakcionala analiza kao teorija ličnosti i sistemska psihoterapija definiše model ego stanja kroz ego stanja Roditelj,…

Zakažite svoj termin

Zakažite svoj termin

Savetovalište CIS Osnovni cilj Savetovališta je da pruži psihosocijalnu pomoć ljudima u svakodnevnim izazovima i pomogne…

Transakciona analiza

Transakciona analiza

Naši savetnici obučeni su u okviru psihoterapijskog modaliteta Transakciona analiza, koju je utemeljio Erik Bern pre…

Odluke su samo naše

Odluke su samo naše

Iskustva ljudi koji nas često inspirušu su pokazala da i oni, koji se susreću sa naizgled…