Edukativna psihologija

Kako promeniti sve(t)

Shvatanje životnih stavova posmatramo kroz referentni okvir svakog od nas. Referentni okvir se definiše u odnosu na životne događaje u ranom detinjstvu. Na koji način ćemo posmatrati nešto zavisi od toga shvatanje sveta oko nas smo izgradili. Ukoliko su naši roditelji ili okolina u kojoj smo odrastali imali određene stavove, verovatno je da ćemo i …

Kako promeniti sve(t) Read More »

Šta treba da znate a vezano je za stres koji je uzrokovan pandemijom COVID-19

Važno je zapamtiti da: Ljudi su snažni i izdržljivi i uglavnom imaju veštine potrebne za suočavanje sa stresovima s kojima će se suočiti tokom života.Ne reaguju svi na isti događaj na isti način i ne pokazuju svi svoju zabrinutost na isti način.Način na koje se deca nose i reaguju na stres utiče način na koji …

Šta treba da znate a vezano je za stres koji je uzrokovan pandemijom COVID-19 Read More »

Kako da razumem svoje misli

Prosečna osoba pomisli i do 70.000 misli dnevno. Uglavnom se te misli ponavljaju iz dana u dan. Većinu vremena, naše misli su objašnjenja za sve što se dešava nama, drugima i u svetu. Produkt su onoga što su nas učili kad smo bili mali, iracionalnih uverenja, starih obrazaca ponašanja, naših životnih uloga i najvažnije našeg …

Kako da razumem svoje misli Read More »

Trauma kroz emocije

Kod traumatizovanih osoba autentnične emocije, kao što su tuga, bol i bes su zaravnjene i potisnute. Retko se ispoljavalju, stoga osoba sa traumom koristi različite mehanizme i emocije sa kojim je telo naučilo način kako da se odbrani od nanetog bola. Uzbuđenje Osobe sa proživljenjim traumatičnim iskustvom imaju poremećaj uzbuđenja. Osoba ima doživljaj  zaravljenosti, otupelosti, …

Trauma kroz emocije Read More »

Trauma

Trauma je životno ugrožavajući događaj koji prelazi sve resurse osobe koja je doživljava. Ona se ne može savladati, niti izbrisati. Traumatičan događaj sve poništava. Prekida povezivanje i sigurnost za koju smatramo da su osnova za stvaranje povezane i stabilne slike o sebi .   Javlja se preplavljujući osećaj šoka i nemogućnost da se pobegne iz ugrožavajuće …

Trauma Read More »

Kako način odrastanja definiše razvoj ličnosti

U zavisnosti od kulturoloških i sredinskih faktora, razvijaju se obrasci vaspitanja i učenja kod dece. Na te faktore pridodaju se individualne razlike i karakteristike, vrednosti i shvatanja svake porodice ponaosob. Individualne razlike podrazumevaju različita shvatanja i sistem vrednosti samih roditelja ali i  roditelja naših roditelja koja su se introjektovala i prenose se „sa kolena na …

Kako način odrastanja definiše razvoj ličnosti Read More »

Postavljanje granica

Kada smo bili mali, veliki broj nas je bio uslovljen da odbaci svoje granice. “Deli sa drugom decom svoje igračke.”, “Poigraj se sa njim/njom samo da mama popije kafu.”, “Radi kako ti se kaže, mi smo stariji, mudriji.”, “Moraš mami i tati sve da pričaš.”, a vama se to nikako nije radilo. Koliko god to …

Postavljanje granica Read More »

Mentalno zdravlje

Definicija zdravlja Svetske zdravstvene organizacije glasi: „Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti“.Duševno blagostanje može biti preduslov za socijalno i fizičko. Fizičko takođe za druga dva. Blisko su povezani i međuslobno uslovljeni. Ne isključuju jedno drugo, a opet svako za sebe čini jednu celinu. Od velikog …

Mentalno zdravlje Read More »