Emocionalna pismenost

Trauma kroz emocije

Kod traumatizovanih osoba autentnične emocije, kao što su tuga, bol i bes su zaravnjene i potisnute. Retko se ispoljavalju, stoga osoba sa traumom koristi različite mehanizme i emocije sa kojim je telo naučilo način kako da se odbrani od nanetog bola. Uzbuđenje Osobe sa proživljenjim traumatičnim iskustvom imaju poremećaj uzbuđenja. Osoba ima doživljaj  zaravljenosti, otupelosti, …

Trauma kroz emocije Read More »

Gubitak voljene osobe

Smrt ili gubitak voljene osobe donosi veliku težinu, jer tada ostajemo bez nekog ili nečeg što nam je bilo jako važno i značajno; ostajemo prepušteni nepredvidivosti života i sveta u kome živimo.  Javlja se osećaj usamljenosti, ostavljenosti, napuštenosti… Usled gubitka bliske osobe pored suočavanja sa neizvesnošću života, dolazimo u kontakt sa temom sopstvene smrtnosti i mislima …

Gubitak voljene osobe Read More »

Bes i kontrola

U nekom od prethodnih tekstova naučili smo kako radi deo našeg autonomnog nervnog sistema- bori se ili beži. Bes isto tako ide iz simpatičkog nervnog sistema i on kaže bori se! Simptomi su isti- ubrzano disanje, ubrzan puls, krv pumpa, pritisak skače, aktivna motorika, mišići su napeti, povećava se telesna temperatura, javlja se crvenilo u licu, suženje svesti, odsustvo kontrole… I ovog puta mozak preuzima glavnu …

Bes i kontrola Read More »

stress, burnout, man

Bori se ili beži

Da bi ste naučili da se borite sa stresom morate da naučite fiziološke osnove stresa. Zašto? Zato što je važno znati da svi psihički procesi uvek imaju organsku osnovu, odnosno uvek su neki fiziološki procesi koji se odvijaju u organizmu prisutni tokom psihičkih procesa. Ne zaboravimo i da psihički procesi često imaju uticaj i na …

Bori se ili beži Read More »