Tehnike samopomoći

Kako savladati strah?

Strah je strepnja koju osoba oseća kada procenjuje da situacija prevazilazi njene sposobnosti. Strah se ocenjuje kao reakcija na neku definisanu spoljašnju opasnost. Strah može da priguši sve vaše talente, nadarenost, razmišljanja i zdrav razum. Ponekad može i sasvim uništiti. Strah ima posebnu destruktivnu moć kakvu ni jedna emocija nema. Takođe ne postoji osoba koja …

Kako savladati strah? Read More »

Bes i kontrola

U nekom od prethodnih tekstova naučili smo kako radi deo našeg autonomnog nervnog sistema- bori se ili beži. Bes isto tako ide iz simpatičkog nervnog sistema i on kaže bori se! Simptomi su isti- ubrzano disanje, ubrzan puls, krv pumpa, pritisak skače, aktivna motorika, mišići su napeti, povećava se telesna temperatura, javlja se crvenilo u licu, suženje svesti, odsustvo kontrole… I ovog puta mozak preuzima glavnu …

Bes i kontrola Read More »

stress, burnout, man

Bori se ili beži

Da bi ste naučili da se borite sa stresom morate da naučite fiziološke osnove stresa. Zašto? Zato što je važno znati da svi psihički procesi uvek imaju organsku osnovu, odnosno uvek su neki fiziološki procesi koji se odvijaju u organizmu prisutni tokom psihičkih procesa. Ne zaboravimo i da psihički procesi često imaju uticaj i na …

Bori se ili beži Read More »

Postavljanje granica

Kada smo bili mali, veliki broj nas je bio uslovljen da odbaci svoje granice. “Deli sa drugom decom svoje igračke.”, “Poigraj se sa njim/njom samo da mama popije kafu.”, “Radi kako ti se kaže, mi smo stariji, mudriji.”, “Moraš mami i tati sve da pričaš.”, a vama se to nikako nije radilo. Koliko god to …

Postavljanje granica Read More »

Zakažite svoj termin

Ono ne uključuje jednostavna i gotova rešenja, već klijent samostalno donosi odluke i promene koje su za njega važne. Smatramo da je svaki čovek sposoban da misli i da donosi odluke šta želi od svog života. Iako je u savetodavnom i terapijskom odnosu odgovornost podjednaka (od strane savetnika i klijenta), klijent nosi konačnu odgovornost šta …

Zakažite svoj termin Read More »