O nama

Centar za integraciju i savetovanje

Centar za integraciju i razvoj osnovan je u martu 2020.godine radi ostvarivanja ciljeva za unapređenje zaštite prava i interesa šire društvene zajednice, prevencije i edukacije građana u oblasti zdravstvene i  socijalne zaštite. Polazna tačka naših ciljeva je unapređenje humanitarnih vrednosti u društvu.

Podstičemo razvoj, popularizaciju i edukaciju u oblastima socijalne i zdravstvene zaštite zaštite. Ono što smo prepoznali kao važno je podizanje svesti građana u ovim oblastima ali i njihovo usmeravanje i davanje podrške za razlčite građanske inicijative i aktivnosti.

01.

— Naša Misija

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.
02.

— Naša Vizija

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.
03.

— Naša Priča

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Naš tim

Ivana Veličković

Diplomirani socijalni radnik, master pravnik, praktičar Transakcione analize. Psihijatrijski socijalni radnik sa višegodišnjom iskustvom u sferi mentalnog zdravlja u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti. Radila sa tražiocima azila, kao i sa licima krivično osuđenima u Kazneno-popravnim ustanovama. Visoko razvijene veštine iz oblasti psihoterapijskog rada, coachinga, savetovanja, bolesti zavisnosti i maloletničke delinkvencije.

Miljan Krstonijević

Master socijalni radnik. Višegodišnje iskustvo u radu sa maloletnim migrantima bez pratnje u okviru prvobitnog projekta "MADAD 2" podrzan od strane EU. Aktivna realizacija projekta "Specijalne mere 6" finansiran od strane medjunarodne organizacije "IOM". Zaposlen u Domu za decu bez roditeljskog staranja "Jovan Jovanović-Zmaj" odeljenje maloletnih migranata bez pratnje. Praktičnim radom na pomenutim projektima razvija veštine savetovanja, intervenisanja  u kriznim situacijama  kao i vođenje raznih vrsta projekata koji se tiču migracija.

Tanja Jovanović

Diplomirani socijalni radnik. Praktičar Transakcione analize. Aktivno učestvovala u realizaciji projekata  za unapređenje i razvoj veština osoba sa Invaliditetom. Iskustvo u savetovanju i radu sa decom i omladinom kroz realizaciju projekata sa  Udruženjem građana za ženu i dete “Simonida”.  Sa dvogodišnjim iskustvom u radu u medijima, razvila je veštine dobre komunikacije i asertivnosti.

Vuk Baralić

Diplomirani socijalni radnik sa iskustvom u radu sa maloletnim migrantima bez roditeljske pratnje. Radio sa starim licima u domu za stara lica. Razvijene socijalne veštine i veštine komunikacije. Dobra organizacija i sistematičnost u realizaciji različitih projekata. Razvija svoje znanje u IT sferi, kao QA Engineer.