Zakažite svoj termin

Savetovalište CIS


Osnovni cilj Savetovališta je da pruži psihosocijalnu pomoć ljudima u svakodnevnim izazovima i pomogne svima kojima je neophodna pomoć u prevazilaženju maladaptivnih ponašanja i psihičkih poteškoća, kao i njihovu prevenciju. Savetovanje podrazumeva razgovor klijenta sa psihosocijalnim savetnikom o konkretnim problemima koji predstavljaju poteškoće u svakodnevnom životu.

Ono ne uključuje jednostavna i gotova rešenja, već klijent samostalno donosi odluke i promene koje su za njega važne. Smatramo da je svaki čovek sposoban da misli i da donosi odluke šta želi od svog života. Iako je u savetodavnom i terapijskom odnosu odgovornost podjednaka (od strane savetnika i klijenta), klijent nosi konačnu odgovornost šta će uraditi sa promenama koje mu terapijski proces pruži. Svako od nas ima ličnu odgovornost za sopstvena osećanja, misli i ponašanja. Isto tako savetnik preuzima odgovornost za dobro stanje svojih klijenata u okviru svoje stručne kompetencije.Nekada problemi potiču iz toga što niste dovoljno informisani ili ste pak pogrešno informisani. Tada je početni tretman takozvani koučing- pomažemo da saznate prave informacije koje su vam potrebne (veštine komunikacije, emocionalna pismenost, problemi sa učenjem…). Ovde je posebno važno naglasiti da su nekada nedostatak informacija ili pogrešna uverenja nastala iz zastarelih obrazaca koji nemaju pravo rešenje sada i ovde. Tada je posao savetnika da sa klijentom dekontaminira pogrešna uverenja.

Savetovanje obično traje 9-10 seansi ili može trajati svega jednu seansu ukoliko je klijent došao do važnih saznanja i smatra da je to dovoljno. Naravno, ukoliko situacija zahteva klijent se uvek može vratiti kod svog savetnika ukoliko bude želeo da otvori nova poglavlja ka svojim promenama.

Sam završetak savetodavnog tretmana podrazumeva da postoji socijalna kontrola klijenta koji preuzima odgovornost za svoje postupke, ređe se upušta u maladaptivna ponašanja, a sve češće je autonoman i svestan.

Da bi osoba bila autonomna neophodno je da spozna i ostvari komponente autonomnosti- svesnost, spontanost i sposobnost za bliskost sa drugim ljudima, odnosno intimnost. Tada se smatra da je osoba emocionalno zrela i terapijski odnos može da se završi.

Piše: Ivana Veličković

    Izaberi datum prve seanse *

    Izaberi svog terapeuta: *